Ako prebieha rekonštrukcia bytu?

Najskôr je potrebné vykonať obhliadku aktuálneho stavu a prebrať víziu renovovanej podoby
podľa požiadaviek budúcich obyvateľov. 
Nasleduje vypracovanie a schválenie rozpočtu pre náklady na rekonštrukciu bytu. Rozpočet
na práce je vždy vypracovaný samostatne na konkrétnu rekonštrukciu a podľa toho sa
stanovuje aj čas na realizáciu a potrebný materiál. Zmeny v rozsahu prác počas realizácie
rekonštrukcie spravidla znamenajú aj zmeny termínov a rozpočtu. 
K cenám za prácu a základný stavebný materiál, ktorý si realizačná firma dodáva samostatne
(lepidlá, omietky, potery, káble, potrubia atď.) je potrebné prirátať náklady na ostatný
potrebný materiál, ktorý si spravidla kupuje zákazník (obklady a dlažby, umývadlo, batérie,
podlahy atď. podľa toho čo všetko sa v interiéri ide prerábať). S dopravou, dovozom a
vynáškou zakúpeného tovaru by mohla byť profesionálna dodávateľská firma nápomocná
najmä ak ide o väčšie množstvá materiálov.
Nasleduje výber vhodnej firmy pre realizáciu rekonštrukcie. Určite odporúčame podpísať
zmluvu o dielo a platby za práce a materiál poskytnúť len na základe zmluvy a faktúr. Ďalej
podľa termínov začiatku nasleduje odovzdanie kľúčov a môže sa začať s prácami.
Rekonštrukcia bytu prebieha štandardne v nasledovnom poradí:

 1. Prípravné a búracie práce –
  vybúrajú sa steny (podľa možností), osekanie starých obkladov a dlažieb, vybúranie vane,
  demontuje sa starý nábytok, pôvodné zárubne a linoleá plus odvoz nahromadeného odpadu.
  Trvanie búracích prác je od pár hodín do pár dní. 
 2. Vodoinštalačné a kúrenárske práce (ak nie sú vymurované steny tak sa musia vymurovať
  ako prvé) – výmeny rozvodov vody a odpadov v kúpeľni a kuchyni. Kúrenie podľa potreby a
  typu napr. nové radiátory v izbách. Spravidla vodoinštalačné a kúrenárske práce trvajú 1 až 2
  dni. 
 3. Elektroinštalácia – ak je potrebné tak pred týmto úkonom sa vymurujú nové priečky
  jadra/kúpeľne (ak sa v byte predtým nachádzalo napr. umakartové jadro) a následne sa môžu
  naťahovať káble po celom byte podľa návrhu. Základná hrubá elektroinštalácia (vyrezanie
  drážok, otvorov pre krabičky a kabeláž k zásuvkám, vypínačom a vývody pre svietidlá) na
  byte je hotová za 3-4 dni. 
 4. Dokončovacie murárske práce – zahadzovanie drážok elektriny a vody, murovanie a opravy
  poškodených stien, príprava kúpeľne na obloženie – vyrovnanie stien omietkou, betónovanie,
  nivelizácia, sieťkovanie stien, obkladanie kúpeľne obkladmi, položenie dlažby, vyšpárovanie.
  Táto časť rekonštrukcie trvá bežne od 7 do 10 dní. 
 5. Sadrokartón – montáž sadrokartónových konštrukcií na steny alebo stropy. Podľa množstva
  m2, bežne od 1 do 5 dní. 
 6. Maliarske práce – oškrabanie starých náterov, výspravky stien, stierkovanie, maľovanie na
  bielo alebo farebne v čase od 2 do 7 dní. 
 7. Pokládka podláh – položenie rôznych podláh ako plávajúce podlahy, drevené podlahy,
  vinylové podlahy, atypické podlahy či koberce. Ak berieme do úvahy pripravené a vysušené
  podlahy tak trvanie je 1 až 2 pracovné dni. 
 8. Montážne práce – osadenie wc, sprchovej zásteny, umývadla, batérii, montáž svietidiel,
  zásuviek a vypínačov, osadenie zárubní a dverí, montáž nábytku v trvaní od 2 do 5 dní. 
 9. Upratovanie – odvoz odpadu, vyčistenie bytu od hrubej nečistoty, táto činnosť prebieha
  popri montážnych prácach. 
  Takto vyzerá priebeh prác v skratke. Samozrejme každá práca trvá podľa individuálnych
  požiadaviek, musí sa dodržiavať technologický postup, brať ohľad na dobu schnutia napr.
  stien a podláh atď., preto je rekonštrukcia bytu hlavne komplexnejšia rekonštrukcia bytu
  záležitosť na niekoľko týždňov.
  Treba myslieť aj na časovú rezervu kde sa vykonávajú korekcie, čaká sa na nejaký materiál a
  podobne. 
  Základná rekonštrukcia bytu trvá 4 – 6 týždňov, komplikovanejšie a rozsiahlejšie
  rekonštrukcie bytov alebo rekonštrukcie interiérov domov trvajú aj 2 – 4 mesiace.
Rekonštrukcia bytu v Bratislave a okolí​

2012 – 2019 ©  Copyright Rekonstrukciebratislava.sk | Created by UXΞO – Web design